93 595 24 00
 
Avís Legal |  Coexia Creating Solutions

PROMOCIÓ EDIFICI SALAU

Esterri d'Àneu (LLeida)

 pisos esterri aneu venta
 pisos esterri aneu venta pisos esterri aneu venta1
 pisos esterri aneu venta2 pisos esterri aneu venta3
 pisos esterri aneu venta4 pisos esterri aneu venta5
 pisos esterri aneu venta7

CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE VIVENDA AMB OPCIÓ DE COMPRA
 1. El contracte d’arrendament de vivenda amb opció de compra es a DOS ANYS. Un cop passats els dos anys i si no s’ha fet la compra de l’immoble, el contracte d’arrendament segueix fins a una durada de CINC anys d’acord amb la LAU, sense l’aplicació del IVA, però amb una actualització addicional del 7% sobre la base de la renta.
 2. En el cas que en el termini dels dos anys, o abans, exercitessin el dret d’opció de compra. Les quantitats entregades aniran a compte del preu de venda fixat en el contracte,  i en cas contrari el arrendatari perd el dret de devolució de la mateixa.
 3. La part arrendatària entrega en aquest acte la mensualitat del més corrent i unes fiances de quatre mensualitats: una dipositada a la Cambra de la Propietat de Sabadell i tres addicionals quedant en possessió de la part Arrendadora, JARDIPARK S.L.U.
 4. Al moment de fer el contracte d’arrendament la documentació que s’ha d’aportar és el DNI i un nº de compte on es farà el càrrec de l’1 al 5 de cada més.
 5. El pagament de la renta es farà per mensualitats anticipades, En aquest acte la part arrendatària entrega la quantitat establerta més el 7 % del I.V.A.
 6. La renta s’actualitzarà cada any segons el IPC, mai serà negatiu.
 7. Durant els dos primers anys estan incloses les despeses de comunitat i el IBI, excepte les taxes de residus. I van a càrrec de l’arrendatari les altes dels subministres i el seu consum.
 8. Si es du a terme l’opció a compra es procedirà a l'atorgament de l'escriptura pública de compravenda, davant al Notari i el contracte quedarà rescindit. La part arrendatària haurà d'estar al corrent de pagament tant de les rendes com de qualsevol altra despesa o impost que li correspongui.

Passos per formalitzar una escriptura de compravenda d'un immoble.


1. Per compte de la PROMOTORA:

 • El promotor t'informarà detalladament sobre les característiques de construcció de l'habitatge, mostrant els plànols de la mateixa, els serveis amb que compta l'edifici, així com les dades d'identificació del propi promotor.
 • Rebuts de la contribució (IBI) i les quotes de la comunitat de propietaris.
 • Per ser edifici de nova construcció, llicència d'obres, llicència de primera ocupació i cèdula d'habitabilitat.
 • Estatuts i normes de funcionament de la Comunitat de Propietaris, en el seu cas, així com butlletins dels contractes de serveis i subministraments.
 • Preu total de l'habitatge i forma de pagament en cas de subrogació hipotecària.
 • Claus de l'immoble.
 • Pagaments:

-Declaració d'obra nova i divisió horitzontal.
-Constitució, divisió i cancel·lació total o parcial del préstec hipotecari en cas de no subrogar al comprador.

 • Garanties

-10 Anys de garantia per als problemes estructurals (Assegurança Decennal).
- Assegurança tot risc i contra incendis.
- 5 anys de instal·lacions.
- 3 anys per a les terminacions.


2. Per compte del COMPRADOR:

 • Declaració de la Renda dels titulars.
 • DNI.
 • Un cop signada, per duplicat, l'escriptura de compravenda (o Títol de Propietat), el comprador ha de presentar-la al Registre de la Propietat corresponent per inscriure l'habitatge al seu nom.
 • Pagaments:

-7% IVA o ITP.
-1% Del preu de venda sense IVA, en concepte de AJD (Impost d'Actes Jurídics Documentats)
-Honoraris notarials i registrals per la formalització d'escriptura de compravenda i per la seva inscripció en el Registre de la Propietat.


3. HIPOTECA:

a. Subrogar la hipoteca amb el 100% del seu valor.
El préstec hipotecari ja està constituït per cada immoble, l'operació ha de ser aprovada per l'entitat financera oportuna i ens dirà les condicions.

b. Nova hipoteca:
Les entitats financeres exigeixen prèviament dur a terme la taxació de l'habitatge. Sobre el valor taxat recordi que el préstec sol cobrir fins a un 80% d'aquest valor.

Cal tenir en compte:
- El sistema d'amortització (és a dir, la forma i periodicitat amb la qual es paguen les quotes), si el interès és fix o variable, i en aquest cas, com es calcula el interès de cada període, cada quant temps es revisa el tipus d'interès i si hi ha arrodoniments.
-interès de demora per al cas que et retardin en el pagament de les quotes.
-comissió d'obertura, per modificació de condicions o per subrogació.
-amortització anticipada total o parcial s'ha de pagar alguna comissió.

Finalment recorda que has de pagar a Hisenda el 0,5% del import de la responsabilitat hipotecària (capital + interessos + despeses d'execució).

Estat de l'Obra: Venut
Venda i Lloguer amb opció compra
Finançament assegurat amb

Descripció Situació i lloc Qualitats Immobles i Plànols Fitxa Contactar
Promoció Edifici Salau, apartaments que es troben a la Urbanizació Residencial Cims d’Àneu situat al sud del Centre Històric d'Esterri d'Àneu, poble situat al centre de la comarca del Pallars Sobirá (Lleida), i tocant el riu Noguera Pallaresa.

Lloc caracterític per la seva tranquilitat, ofereix tot tipus d'activitats segons l'època de l'any. Desde l'Esquí per la seva equidistancia a les estacions d'hivern de Baqueira-Beret, Tavascan, Portainé i Espot, a altres activitats com esports d'aventura, rafting, trekking, pesca, rutes culturals, ...

Apartaments dúplex de 2 o 3 habitacions d’obra nova en planta sotacoberta amb sala d'estar menjador i llar de foc, cuina americana, habitació de matrimoni suitte amb bany complet ibanyera d'hidromassatge, habitació doble i un lavabo amb dutxa.
Plaça de parquing i traster

Sistema clàssic de construcció de muntanya amb coberta de fusta, aïllament estanc i tèrmic, façana de pedra natural i porticons exteriors de fusta.

Resum de qualitats:
-Sostres i portes de fusta.
-Llar de foc de pedra amb porta de vidre.
-Parquet en tot el pis.
-Bigues decoratives de fusta en zona de Menjador-Estar.
-Banys estil rústic amb un moble de fusta i taulell de marbre i ceràmica de gres.
-Cuina americana equipada amb tots els electrodomèstics integrats i mobles alts i baixos de fusta de Roure.
-Ascensor en l'Edifici.
-Calefacció
-Terrasses amb branes de fusta.


Per a més informació entra a Finques Planes
Cercador


Num. hab: 
Partners: